فیلودندرون بلک برگ پهن

بدون امتیاز 0 رای
598,000 تومان

ظرف حاوی گیاه که برای شما ارسال می‌شود گیاهی که در نهایت خواهید داشت فیلودندرون بلک برگ پهن عدد خرید…

7
598,000 تومان

فیلودندرون لب کنگره ای سبز

ظرف حاوی گیاه که برای شما ارسال می‌شود گیاهی که در نهایت خواهید داشت فیلودندرون بلک برگ پهن عدد خرید…

14
598,000 تومان